O Mnie

  • Leszek Sagadyn

Psycholog kliniczny. Certyfikowany psychoterapeuta PTP.
•    Licencje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie:
o    treningu grupowego – superwizor
o    psychoterapii – superwizor
•    Certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – jako Specjalista Psychoterapii Uzależnień oraz jako osoba uprawniona do prowadzenia superwizji w lecznictwie uzależnień.
•    Nagroda II PTP im. B. Zawadzkiego za osiągnięcia w praktyce psychologicznej.(2000r.)
Przez czternaście lat dyrektor szpitala psychiatrycznego w Suwałkach (utworzenie oddziału nerwic, rozwój psychiatrii środowiskowej i lecznictwa uzależnień).
W pracy psychoterapeutycznej pracuje głównie z dorosłymi i młodzieżą. Główny temat zainteresowań to uzależnienia, zaburzenia osobowości, „podwójna diagnoza
Obecnie przede wszystkim prowadzi działalność edukacyjną w psychoterapii i terapii uzależnień (superwizje), oraz treningową.
Konwencja pracy – integruje myślenie rozwojowe i dynamiczne o powstawaniu oraz utrwalaniu się zaburzeń z terapią humanistyczną i zaufaniem do zasobów i potencjału pacjenta.

„Charakterystyczne jest dla mnie to, że staram się wydobyć zasoby i mocne strony pacjenta i dać mu najmniej ile potrzebuje, żeby resztę zrobił sam i mógł być z tego dumny i zadowolony!”
tel: 602-253-016

>> Kontakt