Superwizje – indywidualne i grupowe, (możliwe superwizje zespołów terapeutów pracujących w Ośrodkach bądź innych placówkach terapeutycznych).
Dla psychoterapeutów , psychoterapeutów uzależnień – czynnych zawodowo jako psychoterapeuci bądź w procesie uzyskiwania certyfikatów.
Prowadzący Leszek Sagadyn , psycholog kliniczny , posiada certyfikat superwizora psychoterapii i treningu grupowego
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,oraz rekomendację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów alkoholowych do prowadzenia superwizji
osób w trakcie zdobywania certyfikatów psychoterapeuty i instruktora terapii uzaleznień.
Zapisy i kwalifikacje E-mail: sagadyn@op.pl,lub poprzez recepcję TOPiRO (patrz kontakt)
Terminy do ustalenia z zainteresowanymi.