PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
– zaburzenia adaptacyjne (kryzysy życiowe, problemy w przystosowaniu do sytuacji)
– zaburzenia związane ze stresem (ostry, przewlekły, PTSD)
– zaburzenia emocjonalne (zaburzenia psychosomatyczne, lęki, fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, natręctwa myślowe,inne)
– zaburzenia osobowości, zaburzenia zachowania
koszt: 80- 120 zł. (w zależności od kompetencji terapeuty i czasu trwania terapii)