PSYCHOTERAPIA GRUPOWA
– grupa terapeutyczna dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi (nerwicowymi) oraz z zaburzeniami osobowości
– grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych (od alkoholu, hazardu, popędów i impulsów)
– grupa terapeutyczna dla DDA (dorosłych dzieci alkoholików) i DDD (dorosłe osoby wychowujące się w rodzinach dysfunkcyjnych)