„Maraton” psychoterapeutyczno – rozwojowy

– Intensywne zajęcia grupowe,trwające ok.12h (piątek 17.00 – 23.00;sobota 9.00-15.00),nastawione na rozwój, czasem korektę nieprzystosowawczych nawyków i zachowań. Przeznaczone są dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym i
poprawą jakości życia i relacji międzyludzkich. Uczestnicy wybierają interesujący ich temat „przewodni” (np:”Być Sobą w tym świecie”(najbliższe na stronie TOPiRO – Aktualności)
W maratonach zazwyczaj chętnie uczestniczą osoby mające za sobą doświadczenia własnej psychoterapii lub treningów rozwojowych.