DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA:

BADANIE CECH OSOBOWOŚCI:
– MMPI 2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)
BADANIE FUNKCJI POZNAWCZYCH:
-TEST PAMIĘCI WZROKOWEJ BENTONA
-TEST FIGURY ZŁOŻONEJ REY’A
-TEST UCZENIA SIĘ SŁÓW REY’A