Psychoterapia indywidualna

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA – zaburzenia adaptacyjne (kryzysy życiowe, problemy w przystosowaniu do sytuacji) – zaburzenia związane ze stresem (ostry, przewlekły, PTSD) – zaburzenia emocjonalne (zaburzenia psychosomatyczne, lęki, fobie, zaburzenia...