Psychoterapia grupowa

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA – grupa terapeutyczna dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi (nerwicowymi) oraz z zaburzeniami osobowości – grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych (od alkoholu, hazardu, popędów i impulsów) – grupa terapeutyczna dla DDA...

Psychoterapia indywidualna

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA – zaburzenia adaptacyjne (kryzysy życiowe, problemy w przystosowaniu do sytuacji) – zaburzenia związane ze stresem (ostry, przewlekły, PTSD) – zaburzenia emocjonalne (zaburzenia psychosomatyczne, lęki, fobie, zaburzenia...