Maraton terapeutyczno-rozwojowy „W kontakcie z Sobą”

Praktycznie większość systemów filozoficznych , religijnych ( tu często dodaje się kontakt z Bogiem) czy terapeutycznych podkreśla znaczenie i wagę kontaktu ze sobą , uważa Go za wartość a czasem nawet warunek zdrowia psychicznego czy moralną i etyczną właściwość...

Superwizje

Superwizje – indywidualne i grupowe, (możliwe superwizje zespołów terapeutów pracujących w Ośrodkach bądź innych placówkach terapeutycznych). Dla psychoterapeutów , psychoterapeutów uzależnień – czynnych zawodowo jako psychoterapeuci bądź w procesie...

Maraton psychoterapeutyczno-rozwojowy

„Maraton” psychoterapeutyczno – rozwojowy – Intensywne zajęcia grupowe,trwające ok.12h (piątek 17.00 – 23.00;sobota 9.00-15.00),nastawione na rozwój, czasem korektę nieprzystosowawczych nawyków i zachowań. Przeznaczone są dla osób...

Diagnoza psychologiczna

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA: BADANIE CECH OSOBOWOŚCI: – MMPI 2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) BADANIE FUNKCJI POZNAWCZYCH: -TEST PAMIĘCI WZROKOWEJ BENTONA -TEST FIGURY ZŁOŻONEJ REY’A -TEST UCZENIA SIĘ SŁÓW...

Psychoterapia rodzinna

PSYCHOTERAPIA RODZINNA terapia obejmuje całą rodzinę (maksymalną ilość osób które chcą, mogą uczestniczyć w terapii) prowadzona jest przez jednego lub parę terapeutów mająca na celu przywrócenie funkcji systemu rodzinnego i poprawę komunikacji i funkcjonowania...