Zespół

  • Leszek Sagadyn

Psycholog kliniczny. Certyfikowany psychoterapeuta PTP.
•    Licencje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie:
o    treningu grupowego – superwizor
o    psychoterapii – superwizor
•    Certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Probl. Alkoh.- jako Specjalista Psychoterapii Uzależnień oraz jako osoba uprawniona do prowadzenia superwizji w lecznictwie uzależnień.
•    Nagroda II PTP im. B. Zawadzkiego za osiągnięcia w praktyce psychologicznej.(2000r.)
Przez czternaście lat dyrektor szpitala psychiatrycznego w Suwałkach (utworzenie oddziału nerwic, rozwój psychiatrii środowiskowej i lecznictwa uzależnień).
W pracy psychoterapeutycznej pracuje głównie z dorosłymi i młodzieżą. Główny temat zainteresowań to uzależnienia, zaburzenia osobowości, „podwójna diagnoza”
Obecnie przede wszystkim prowadzi działalność edukacyjną w psychoterapii i terapii uzależnień (superwizje), oraz treningową.
Konwencja pracy – integruje myślenie rozwojowe i dynamiczne o powstawaniu oraz utrwalaniu się zaburzeń z terapią humanistyczną i zaufaniem do zasobów i potencjału pacjenta.

„Charakterystyczne jest dla mnie to, że staram się wydobyć zasoby i mocne strony pacjenta i dać mu najmniej ile potrzebuje, żeby resztę zrobił sam i mógł być z tego dumny i zadowolony!”

  • lek .med. Bogna Badowiec –  specjalista psychiatra, ponad 20 – letni staż pracy w zawodzie. Od kilkunastu lat zajmuje się głównie pomocą osobom z zaburzeniami nerwicowymi i  zaburzeniami nastroju. Doświadczenie zdobywała pracując na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Suwałkach. Odbyła szereg szkoleń w zakresie psychoterapii i pomocy psychologicznej. Jest w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.

„Tyle lat, a ja nadal lubię pracować z ludźmi, którzy wciąż mnie zaskakują i są inspiracją. Bo każdy człowiek jest niepowtarzalny, wyjątkowy, fascynujący i inspirujący”.  

  • Tomasz Barszczewski – pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień PARPA, socjoterapeuta. Ukończył podyplomowy 4-letni Kurs Psychoterapii  rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Posiada 20-letnią praktykę  w pracy z grupami młodzieżowymi, oraz 12-letnią w pracy w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia przy SPSP ZOZ w Suwałkach.

  • Katarzyna Bonisławska – pedagog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych prowadzone przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej i Laboratorium Psychoedukacji oraz szkołę psychoterapii grupowej. Aktualnie uczestniczy w szkoleniu w ramach Szkoły Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową oraz warsztaty psychologiczne i szkolenia.

„W psychoterapii ważne jest dla mnie spotkanie z drugim człowiekiem, towarzyszenie mu w jego cierpieniu, lepszym rozumieniu siebie, odkrywaniu własnego potencjału i poszukiwaniu własnej drogi do dobrego życia.”

  • Elżbieta Gaczkowska– pedagog i psychoterapeutka certyfikowana w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Odbyła liczne szkolenia w zakresie psychoterapii  i ustawień systemowych. Naukę nadal kontynuuje.  Od 20 lat pracuje jako terapeutka na oddziale nerwic Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach. A od wielu lat prowadzi również praktykę prywatną : pracując z  grupami terapeutycznymi i pacjentami indywidualnymi. Prowadzi też szkolenia dla różnych grup zawodowych.

W swojej pracy stara się integrować wiedzę różnych szkół terapeutycznych. Szczególnie bliskie dla niej jest podejście ericksonowskie i humanistyczne.
„Jestem przekonana, że każdy człowiek może poprawiać swoje samopoczucie i zwiększać satysfakcję życiową ucząc się dbania zarówno o własne potrzeby jak też o  związki z innymi ludźmi i dobry kontakt z otaczającym światem.”

  • Magdalena Gładyszewska– psycholog kliniczny. W zawodzie pracuje od 1999 roku. Od 11 lat prowadzi terapię indywidualną i grupową, psychoedukację. Pracuje z osobami dorosłymi z rozpoznaniem zaburzeń adaptacyjnych, zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych, osobami w kryzysach. Posiada również doświadczenie w pracy terapeutycznej z rodzinami.
  • Teresa Sawicka– socjolog, od 20 lat pracuje w Szpitalu Psychiatrycznym, na oddziale zaburzeń nerwicowych, posiada dyplom ukończenia Studium Pomocy Psychologicznej oraz dyplom I st. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.Ukończyła podyplomowy 4-letni Kurs Psychoterapii rekomendowany przez Polskie Towarszystwo Psychiatryczne.

Prowadzi terapię indywidualną i grupową osób dorosłych.

  • lek.med. Jacek Sawicki– psychiatra, w 2001 uzyskał II st. Specjalizacji. Od 1992 roku pracuje w Szpitalu Psychiatrycznym gdzie m.in. kieruje oddziałem rehabilitacji psychiatrycznej. Prowadzi zajęcia terapeutyczne dla osób z rozpoznaniem psychozy. Odbył szkolenia w dziedzinie psychiatrii i pomocy psychologicznej. Ukończył 4-letni podyplomowy Kurs Psychoterapii rekomendowany przez Polskie Towarszystwo Psychiatryczne. W ramach gabinetu prywatnego od lat zajmuje się pomaganiem osobom dorosłym cierpiącym na zaburzenia lękowe, depresyjne, psychotyczne.